Politique de confidentialité

Informació general

Aquest lloc web inclou informació relativa a les falles d’Andorra amb l’objectiu de divulgar i preservar la festa de la Cremada de falles al Principat d’Andorra. Així mateix, en ell s´hi fan menció enllaços a publicacions o d’altres llocs web d’interès amb informació sobre aquesta mateixa tradició i fent menció tant a la font com l’autor dels mateixos.

Aquest lloc web, donada la seva naturalesa, no emmagatzema ni tracta dades de caràcter personal i només emmagatzema dades anònimes de navegació detallades a continuació.

Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d'aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l'ús dels protocols de comunicació d'Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l'adreça IP o nom de domini de l'ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l'adreça URL del recurs demanat, l'hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l'arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l'estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l'entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s'associa a persones usuàries concretes i s'utilitza amb la finalitat exclusiva d'obtenir informació estadística sobre les visites al lloc web de les Falles d’Andorra.

Aquest lloc web no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques com a usuàries del lloc web. L’ús d’aquestes cookies es reserva per qüestions relacionades amb l’experiència del usuari i la seva exploració, així com per termes purament estadístics de visites i interacció amb l’espai.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web fallesandorra.com són de titularitat tant de tercers persones físiques com jurídiques les quals n’han autoritzat els seu ús emmarcat dins la tasca de difusió i preservació de la tradició de la Cremada de falles al Principat d’Andorra. Els continguts són objecte de propietat intel·lectual, d’acord amb el que disposa la Llei sobre drets d’autor i drets veïns, de 10-6-99. Per tant, qualsevol ús que l’usuari facin d’aquests continguts o de futurs que s’hi puguin incloure, s’ha de fer seguint i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

La relació d’autors i/o propietaris de tots els continguts gràfics es pot trobar durant l’exploració del lloc web o bé al apartat ‘Crèdits web’ que trobareu al peu de pàgina del lloc web. No està permès l’ús d’aquests continguts sense el consentiment de cadascun d’ells.

No s'autoritza en cap cas:

  • La presentació d'una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany al domini fallesandorra.com per mitjà de framing.
  • L'ús comercial dels continguts del lloc web www.fallesandorra.com.
  • L'ús de signes, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa inclosos en aquest lloc web sense el consentiment de la institució o entitat a la que fan referència.
Responsabilitat amb relació als continguts

En aquest sentit Falles d'Andorra es reserva el dret de modificar els continguts del web i d'eliminar-los, així com també de limitar o impedir l'accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia, amb l'objectiu d'acomplir la finalitat esmentada.

El lloc web de les falles d’Andorra conté enllaços a llocs web de tercers, cadascun amb les seves polítiques de privacitat pròpies. En accedir a aquests llocs web vostè tindrà la opció que ofereixi dit lloc web pel que fa a l’acceptació de polítiques o galetes (cookies) pròpies. Així mateix i termes generals, vostè té la opció d’acceptar o rebutjar aquestes galetes des de la configuració del seu navegador.

Aquest lloc web tant les institucions que hi col·laboren no es fan responsables dels continguts d’altres pàgines web enllaçades des del web www.fallesandorra.com.

Per qualsevol dubte, aclariment o informació pot contactar-nos a través del correu electrònic webmaster@fallesandorra.com .